De opdracht luidde als volgt:
“Bepaal voor jezelf hoe jij vandaag €500.000 + €2000 per maand zou investeren over een tijdshorizon van 25 jaar.” Na 25 jaar zal dit een initiële investering van €1.100.000 beduiden.

Bij verdere keuzes en uitleg ga ik ervan uit dat er goed gebudgetteerd is voor de dagdagelijkse kosten van het leven, en er nooit van het investeringsbudget afgeweken zal worden.

Mijn beleggersprofiel

Zelf ben ik 27 jaar oud; de beleggingshorizon van 25 jaar is bijna het equivalent van hoelang ik op deze wereldbol rondloop. Van zo’n lange duurtijd moet volgens mij geprofiteerd worden door meer (gespreide) volatielere producten te kiezen: een hoger gemiddeld rendement van een volatieler product wordt minder risicovol over een lange looptijd: de hogere standaardafwijkingen van het gemiddelde zullen rechtgetrokken worden.

Ik ben reeds enkele jaren geïnteresseerd in investeren en besef maar al te goed de kracht van samengestelde interest ( zie compound interest calculator ). In plaats van eenmalig hoog rendement achterna te jagen met veel research + risico, ben ik reeds tevreden gesteld met een gemiddeld rendement van 6% over 25 jaar. Bedragen die dit ondergaan over de volle looptijd worden namelijk meer dan verviervoudigd (1,06^25) !

Het is vast reeds duidelijk dat het gros van allocatie richting aandelen zal gaan. Het gemiddelde rendement hoog houden wordt in mijn ogen niet alleen bereikt door aandelen te kiezen, maar ook door tussenpersonen en kosten te vermijden. Naast een hoog gemiddeld rendement hecht ik echter ook belang aan de verwachte absolute return ten opzichten van de kosten die ik leed. Is 1% hoger rendement jaar op jaar het waard, indien er talloze uren research, energie en gemiste opportuniteiten aan verbonden zijn? Misschien voor een bedrag van enkele miljoenen. In ieder geval wens ik het gevoel te hebben dat mijn beleggingen voor mij werken en niet omgekeerd.

Research leert ons dat alles in 1 keer in de beurs dumpen, statistisch gezien, nog niet zo’n slecht idee is ( 2 op de 3 keer een beter rendement, zie Dollar cost averaging vs lump sum investing - Ben Felix, Portfolio manager PWL Capital ). Ondanks deze feiten zou ik toch neigen naar een spreiding over tijd, welliswaar met meer gewicht in de beginperiode. Het hogere risico van lump sum investing zou een negatieve invloed hebben op mijn mentale (en bijgevolg fysieke) gezondheid. Dit maakt een spreiding in mijn ogen net iets logischer.

Als laatste vermeld ik graag dat mijn opleiding en interesses binnen de IT sector liggen. Beleggingen of niet, deze sector volg ik sowieso reeds op. Dit zal zich uiten in een sectorale voorkeur wat aandelen betreft.

Soorten beleggingen

trackers / ETF’s

Fysieke trackers zijn voor mijn profiel de perfecte match. Ze tracken de onderliggende aandelen om zo een zeer gespreide portefeuille te bekomen met een minimum aan werk en kosten. Als je niet wenst om winsten te innen in België, kies je best een accumulerende tracker. Zo worden de verworven dividenden automatisch geherinvesteerd en vermijden we de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Vanaf dag 1 zou ik onmiddelijk 33% (€165.000) in wereld ETF’s stoppen met een groter gewicht in ontwikkelde regio’s:

  • 88% (€145.200) “SPDR MSCI World UCITS ETF USD” (ISIN IE00BFY0GT14)
  • 12% (€19.800) “iShares MSCI EM UCITS ETF USD” (ISIN IE00B4L5YC18)

Vervolgens zou ik maandelijks “Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc” (ISIN IE00BK5BQT80) bijkopen via het brokerplatform Degiro. Bij Degiro laat men 1x per maand transactiekosten vallen voor 1 aankoop uit een kernselectie aan beleggingen, op deze manier betalen we vanaf dag 2 geen transactiekosten meer voor onze trackers. Het resterende van het startbedrag dat bedoeld is voor trackers zal over een periode van 2 à 4 jaar gespreid worden; indien de bestaande portefeuille in het rood staat wordt de storting die maand verdubbeld.

Aandelen

Zelf gekozen aandelen zullen een kleinere portie van de portefeuille omvatten. Maandelijks zal er een bedrag aan de kant gezet worden voor de aankoop van enkele aandelen. Afhankelijk van de situatie en het bewaarloon van de broker zal dit verspreid worden over een spaarrekening en de effectenrekening in kwestie. Het aankoopbedrag zal bepaald worden door het makelaarsloon dat de broker aanrekent. Dit makelaarsloon kan procentueel klein gehouden worden door een hogere aankoopprijs. Vanzelfsprekend mag het bedrag niet te groot worden om te kunnen spreiden over meerdere aandelen.

Ik zal weinig tot geen tijd stoppen in fundamentele analyse van bedrijven, ervan uitgaande dat professionele analisten reeds al het werk deden en de publiek gekende informatie reeds min of meer correct in de marktprijs verwerkt is.

Wel leg ik aankoopbeperkingen op aan de hand van fundamentele peilers, ik zal enkel aandelen kopen indien het bedrijf:

  • een realistische prijs heeft: koers-winstverhouding < 20 voor de IT sector, anders < 15
  • de laatste 3 jaar winstgevend geweest is
  • een solvabel bedrijf is: current ratio > 1 (huidig vermogen > huidige schulden)
  • een boekwaarde per aandeel heeft dat groter zijn dan de prijs per aandeel (deze regel mag ik negeren voor de IT sector)

Wat technische analyse betreft zal ik enkel gebruik maken van de RSI (relative strength index) voor aandelen die mij reeds interesseren. Deze geeft de kracht van de koers ten opzichte van zijn recente prestaties. Op basis van deze parameter en enkele scriptjes zal ik notificaties krijgen indien aandelen die mij interesseren relatief laag staan en aandelen in mijn bezit een relatief hoge koers hebben.

Of het bedrijf dividenden uitkeert of niet is irrelevant voor de keuze van mijn aandelen. De bekomen dividenden zullen wel aangegeven worden in mijn personenbelasting (code 1437) om zo jaarlijks €240 van de 30% roerende voorheffing te recupereren.

Obligaties

Obligaties interesseren mij minder omwille van hun gelimiteerde winst. Toch zou ik aan de start van dit traject 17% (€85.000) aan obligaties nemen. Op deze manier is vanaf het begin 50% van het kapitaal geïnvesteerd met ietwat beperkt risico.

De focus zou liggen op liquide obligaties met hoge ratings (A tot triple A) met een termijn van 5 jaar of minder. Eenmaal alle cash geïnvesteerd is, zullen deze obligaties een extra optie bieden om geld uit te halen indien er zich een opportuniteit voordoet.

Vastgoed (& cash)

De geschiedenis leert ons dat vastgoed een goede investering is: gemiddeld 5 a 8% rendement per jaar. Daarbovenop kan de eigenaar ook nog eens genieten van huurinkomsten. Alhoewel ik geen al te grote fan ben van vastgoed (illiquide, moeilijk te spreiden, zeer sterke rechten huurder,…), zal dit ongetwijfeld reeds ietwat verpakt zitten in mijn verzameling ETF’s en aandelen.

Aangezien Belgen “met een baksteen in hun maag geboren worden” en er particuliere huurinkomsten belastingsvrij zijn, wil ik toch de deur openhouden voor eventuele vastgoed opportuniteiten. Ik zal er niet naar op zoek gaan, maar als een gouden opportuniteit zich voordoet, zou ik over cash moeten beschikken voor een hypotheek. In de eerste 2-tal jaar zal deze cash nog beschikbaar zijn, daarna zou dit moeten komen door verkoop van aandelen, obligaties of trackers.

Wat feitelijke huurinkomsten betreft zou ik conservatief slechts rekenen op 50% van het betaalde bedrag. Andere 50% gaat naar onderhoud pand, gewerkte uren, kadastraal inkomen en verzekeringen.

Pensioensparen (& fondsen)

Bij Fondsen betaal je voor tussenpersonen, analisten, administratie etc. en dit terwijl ze meestal de algemene markt niet verslaan. Een pensioenspaarfonds is echter een ander verhaal. Pensioensparen wordt in België fiscaal sterk aangemoedigd en is daarom een goede extra spreiding in onze portefeuille. In dit voorbeeld is het procentueel iets minder significant, maar toch de moeite om te vermelden.

De “klassieke regeling” van jaarlijks €990 is procentueel het meest interessant, dus kiezen we hiervoor: maandelijks €82,5 investeren, dit levert elk jaar 30% (€297) belastingsvermindering op. Je laat jouw pensioensparen best geparkeerd staan voor de volle looptijd. Anders valt enkel deze belastingsvermindering weg, niet de geleden kosten. Aangezien deze investering jarenlang onaangeraakt blijft, is het best om een beleggersprofiel te kiezen met focus op aandelen.

Ter illustratie nemen we even het dynamisch KBC pensioenspaarplan “Pricos SRI KAP” (2% instapkosten, jaarlijkse kosten van 1,23% en uitstapkosten einde looptijd van 8%):
1 / 0,7 * 0,98 * 0,92 = 1,288
Dit pensioenspaarfonds heeft jaarlijks kosten van 1,23%, maar we kunnen wel elke storting beschouwen alsof deze onmiddelijk begint met 28,8% winst.

Derivaten

In België wordt een belasting gehoffen van 33% op speculatieve meerwaarde, als de fiscus acht dat dit niet het gedrag van een “goede huisvader” was. Om deze reden, alsook het feit dat ze arbeidsintensiever zijn, zou ik niet investeren in derivaten. Derivaten zijn zeer risicovol en hebben in België meer downside dan upside.

Enkel na een periode van onvoorstelbaar hoog rendement, zou ik het kopen van put opties overwegen. Zo kan ik mezelf en mijn sterk gestegen portefeuille verzekeren tegen marktcorrecties. Het is als het ware een alternatief voor stop-loss sell orders, waarbij je sowieso in de markt geïnvesteerd blijft.

Alternatieve investeringen

Investeren in valuta’s spreekt mij niet aan. Ondanks dat men kan profiteren van wisselkoersen, wil ik hier mijn tijd niet aan verdoen. Waar aandelen en obligaties per definitie een gemiddeld rendement moeten opleveren, zijn valuta’s ontworpen om mettertijd minder waard te worden door de inflatie.

Fysieke alternative investeringen zoals goud, grondstoffen, olie, wijn… interesseren mij ook minder omwille van nood aan opslagplaats, vervoer, etc.

Simulatie

We simuleren het volgende:
Bij start gaat 33% van het startbedrag onmiddelijk naar ETF’s en 17% naar obligaties.
De resterende 50% laten we geleidelijk aan in de markt stromen over 2 à 4 jaar; de 50% wordt origineel verspreid over 4 jaar, maar indien de markt lager staat dan op startdatum investeren we het dubbele van een normale maand. Dit simuleren we versimpeld door gedurende 3 jaar een constante te investeren. Deze constante, evenals de maandelijkse storting van €2000 worden 50/50 verdeeld over ETF’s en enkele aandelen. Aangezien een potentiële vastgoeddeal onvoorspelbaar is, wordt deze weggelaten uit de berekeningen. Normaal zou deze deal wel een hoger rendement opleveren omwille van de hypotheek zijn hefboomeffect.

Volgende verwachte gemiddelde rendementen werden gebruikt:

  • ETF’s en aandelen: 7%
  • obligaties: 4%
  • cash: 0,05% (spaarrekening)

Zo blijkt dat we na 25 jaar uitkomen op €3.929.272. Dit ligt tussen de 6,5% en 7% gemiddeld rendement, wat logisch is aangezien we streefden naar het gemiddeld rendement van aandelen.

Ter illustratie: de Europese Centrale Bank mikt op een jaarlijkse inflatie van 2%. Dit wilt zeggen dat enkel en alleen om geen koopkracht te verliezen, onze portefeuille na 25 jaar minstens €1.597.333 moest bedragen (berekening voor inflatie van 2%)

Simulatie (berekening):

Datum cash (€) ETF’s (€) aandelen (€) obligaties (€) totaalwaarde (€)
2022-10-25 500.000 0 0 0 500.000
2022-11-25 243.070 170.428 4.495 85.278 503.272
2022-12-25 236.140 175.887 9.016 85.557 506.600
2023-01-25 229.210 181.377 13.562 85.838 509.986
2023-02-25 222.279 186.898 18.134 86.119 513.429
2023-03-25 215.348 192.450 22.732 86.400 516.930
2023-04-25 208.416 198.033 27.356 86.683 520.489
2023-05-25 201.485 203.648 32.006 86.967 524.106
2023-06-25 194.553 209.295 36.682 87.252 527.782
2023-07-25 187.621 214.973 41.385 87.537 531.516
2023-08-25 180.688 220.684 46.114 87.824 535.310
2023-09-25 173.755 226.427 50.870 88.112 539.164
2023-10-25 166.822 232.203 55.653 88.400 543.078
2023-11-25 159.889 238.011 60.463 88.689 547.052
2023-12-25 152.955 243.852 65.300 88.980 551.087
2024-01-25 146.022 249.726 70.164 89.271 555.183
2024-02-25 139.087 255.633 75.056 89.563 559.340
2024-03-25 132.153 261.574 79.976 89.856 563.559
2024-04-25 125.218 267.548 84.924 90.151 567.841
2024-05-25 118.283 273.556 89.899 90.446 572.184
2024-06-25 111.348 279.598 94.903 90.742 576.590
2024-07-25 104.412 285.674 99.934 91.039 581.060
2024-08-25 97.476 291.785 104.995 91.337 585.593
2024-09-25 90.540 297.930 110.084 91.636 590.190
2024-10-25 83.603 304.110 115.201 91.936 594.851
2024-11-25 76.666 310.325 120.348 92.237 599.576
2024-12-25 69.729 316.575 125.524 92.539 604.367
2025-01-25 62.792 322.860 130.729 92.842 609.222
2025-02-25 55.854 329.181 135.963 93.146 614.144
2025-03-25 48.916 335.537 141.227 93.451 619.131
2025-04-25 41.978 341.929 146.521 93.757 624.185
2025-05-25 35.040 348.358 151.845 94.064 629.306
2025-06-25 28.101 354.823 157.199 94.372 634.494
2025-07-25 21.162 361.324 162.583 94.681 639.749
2025-08-25 14.222 367.863 167.997 94.990 645.073
2025-09-25 7.283 374.438 173.442 95.301 650.464
2025-10-25 343 381.050 178.918 95.613 655.925
2025-11-25 0 384.211 181.280 95.926 661.417
2025-12-25 0 387.389 183.311 96.240 666.940
2026-01-25 0 390.585 185.353 96.556 672.493
2026-02-25 0 393.799 187.406 96.872 678.077
2026-03-25 0 397.031 189.472 97.189 683.691
2026-04-25 0 400.281 191.549 97.507 689.337
2026-05-25 0 403.550 193.637 97.826 695.014
2026-06-25 0 406.838 195.738 98.146 700.722
2026-07-25 0 410.144 197.850 98.468 706.462
2026-08-25 0 413.468 199.975 98.790 712.233
2026-09-25 0 416.812 202.111 99.114 718.036
2026-10-25 0 420.174 204.259 99.438 723.872
2026-11-25 0 423.556 206.420 99.764 729.739
2026-12-25 0 426.956 208.593 100.090 735.639
2027-01-25 0 430.376 210.778 100.418 741.571
2027-02-25 0 433.815 212.975 100.747 747.537
2027-03-25 0 437.273 215.185 101.076 753.535
2027-04-25 0 440.751 217.407 101.407 759.566
2027-05-25 0 444.249 219.642 101.739 765.631
2027-06-25 0 447.767 221.890 102.072 771.729
2027-07-25 0 451.304 224.150 102.406 777.861
2027-08-25 0 454.861 226.423 102.742 784.026
2027-09-25 0 458.439 228.709 103.078 790.226
2027-10-25 0 462.037 231.008 103.415 796.460
2027-11-25 0 465.655 233.320 103.754 802.728
2027-12-25 0 469.293 235.645 104.094 809.032
2028-01-25 0 472.952 237.983 104.434 815.369
2028-02-25 0 476.632 240.334 104.776 821.742
2028-03-25 0 480.333 242.698 105.119 828.151
2028-04-25 0 484.054 245.076 105.464 834.594
2028-05-25 0 487.797 247.468 105.809 841.073
2028-06-25 0 491.561 249.872 106.155 847.588
2028-07-25 0 495.346 252.291 106.503 854.139
2028-08-25 0 499.152 254.723 106.851 860.726
2028-09-25 0 502.980 257.169 107.201 867.350
2028-10-25 0 506.830 259.629 107.552 874.010
2028-11-25 0 510.701 262.102 107.904 880.707
2028-12-25 0 514.594 264.590 108.257 887.442
2029-01-25 0 518.509 267.092 108.612 894.213
2029-02-25 0 522.447 269.607 108.967 901.022
2029-03-25 0 526.406 272.138 109.324 907.868
2029-04-25 0 530.388 274.682 109.682 914.752
2029-05-25 0 534.393 277.241 110.041 921.675
2029-06-25 0 538.420 279.814 110.401 928.635
2029-07-25 0 542.470 282.402 110.763 935.635
2029-08-25 0 546.543 285.004 111.125 942.672
2029-09-25 0 550.639 287.621 111.489 949.749
2029-10-25 0 554.758 290.253 111.854 956.865
2029-11-25 0 558.900 292.900 112.220 964.020
2029-12-25 0 563.066 295.562 112.588 971.215
2030-01-25 0 567.255 298.238 112.956 978.450
2030-02-25 0 571.468 300.930 113.326 985.725
2030-03-25 0 575.705 303.637 113.697 993.040
2030-04-25 0 579.966 306.360 114.069 1.000.395
2030-05-25 0 584.251 309.098 114.443 1.007.791
2030-06-25 0 588.560 311.851 114.817 1.015.228
2030-07-25 0 592.893 314.620 115.193 1.022.707
2030-08-25 0 597.251 317.405 115.570 1.030.226
2030-09-25 0 601.634 320.205 115.949 1.037.788
2030-10-25 0 606.041 323.021 116.328 1.045.391
2030-11-25 0 610.474 325.853 116.709 1.053.036
2030-12-25 0 614.931 328.701 117.091 1.060.723
2031-01-25 0 619.413 331.565 117.475 1.068.453
2031-02-25 0 623.921 334.446 117.859 1.076.226
2031-03-25 0 628.455 337.342 118.245 1.084.042
2031-04-25 0 633.014 340.255 118.632 1.091.901
2031-05-25 0 637.599 343.185 119.020 1.099.804
2031-06-25 0 642.209 346.131 119.410 1.107.750
2031-07-25 0 646.846 349.094 119.801 1.115.741
2031-08-25 0 651.509 352.073 120.193 1.123.776
2031-09-25 0 656.199 355.069 120.587 1.131.855
2031-10-25 0 660.914 358.083 120.982 1.139.979
2031-11-25 0 665.657 361.113 121.378 1.148.148
2031-12-25 0 670.426 364.161 121.775 1.156.362
2032-01-25 0 675.223 367.225 122.174 1.164.621
2032-02-25 0 680.046 370.307 122.574 1.172.927
2032-03-25 0 684.897 373.407 122.975 1.181.278
2032-04-25 0 689.775 376.524 123.377 1.189.676
2032-05-25 0 694.681 379.658 123.781 1.198.120
2032-06-25 0 699.614 382.810 124.187 1.206.611
2032-07-25 0 704.576 385.981 124.593 1.215.149
2032-08-25 0 709.565 389.169 125.001 1.223.735
2032-09-25 0 714.583 392.375 125.410 1.232.368
2032-10-25 0 719.629 395.599 125.821 1.241.048
2032-11-25 0 724.703 398.841 126.233 1.249.777
2032-12-25 0 729.807 402.102 126.646 1.258.555
2033-01-25 0 734.939 405.381 127.061 1.267.380
2033-02-25 0 740.100 408.679 127.476 1.276.255
2033-03-25 0 745.290 411.995 127.894 1.285.179
2033-04-25 0 750.510 415.331 128.313 1.294.153
2033-05-25 0 755.759 418.684 128.733 1.303.176
2033-06-25 0 761.038 422.057 129.154 1.312.249
2033-07-25 0 766.346 425.449 129.577 1.321.373
2033-08-25 0 771.685 428.861 130.001 1.330.547
2033-09-25 0 777.054 432.291 130.427 1.339.772
2033-10-25 0 782.453 435.741 130.854 1.349.048
2033-11-25 0 787.883 439.210 131.282 1.358.375
2033-12-25 0 793.343 442.699 131.712 1.367.755
2034-01-25 0 798.835 446.208 132.143 1.377.186
2034-02-25 0 804.357 449.737 132.576 1.386.669
2034-03-25 0 809.911 453.285 133.010 1.396.206
2034-04-25 0 815.496 456.854 133.445 1.405.795
2034-05-25 0 821.112 460.443 133.882 1.415.437
2034-06-25 0 826.761 464.052 134.320 1.425.132
2034-07-25 0 832.441 467.681 134.760 1.434.882
2034-08-25 0 838.153 471.331 135.201 1.444.686
2034-09-25 0 843.898 475.002 135.644 1.454.543
2034-10-25 0 849.675 478.693 136.088 1.464.456
2034-11-25 0 855.485 482.405 136.533 1.474.424
2034-12-25 0 861.328 486.139 136.980 1.484.447
2035-01-25 0 867.203 489.893 137.429 1.494.525
2035-02-25 0 873.112 493.669 137.879 1.504.660
2035-03-25 0 879.055 497.466 138.330 1.514.850
2035-04-25 0 885.031 501.284 138.783 1.525.097
2035-05-25 0 891.040 505.124 139.237 1.535.401
2035-06-25 0 897.084 508.986 139.693 1.545.763
2035-07-25 0 903.162 512.869 140.150 1.556.181
2035-08-25 0 909.274 516.775 140.609 1.566.658
2035-09-25 0 915.421 520.702 141.069 1.577.193
2035-10-25 0 921.603 524.652 141.531 1.587.786
2035-11-25 0 927.819 528.624 141.995 1.598.438
2035-12-25 0 934.071 532.619 142.459 1.609.149
2036-01-25 0 940.358 536.636 142.926 1.619.920
2036-02-25 0 946.680 540.676 143.394 1.630.750
2036-03-25 0 953.039 544.738 143.863 1.641.640
2036-04-25 0 959.433 548.824 144.334 1.652.591
2036-05-25 0 965.863 552.933 144.807 1.663.603
2036-06-25 0 972.330 557.065 145.281 1.674.676
2036-07-25 0 978.834 561.220 145.756 1.685.810
2036-08-25 0 985.374 565.399 146.233 1.697.006
2036-09-25 0 991.951 569.602 146.712 1.708.265
2036-10-25 0 998.565 573.828 147.192 1.719.586
2036-11-25 0 1.005.217 578.078 147.674 1.730.969
2036-12-25 0 1.011.906 582.352 148.158 1.742.416
2037-01-25 0 1.018.633 586.651 148.643 1.753.927
2037-02-25 0 1.025.398 590.973 149.129 1.765.501
2037-03-25 0 1.032.202 595.320 149.618 1.777.140
2037-04-25 0 1.039.044 599.692 150.107 1.788.843
2037-05-25 0 1.045.924 604.089 150.599 1.800.612
2037-06-25 0 1.052.844 608.510 151.092 1.812.445
2037-07-25 0 1.059.802 612.956 151.587 1.824.345
2037-08-25 0 1.066.800 617.427 152.083 1.836.310
2037-09-25 0 1.073.838 621.924 152.581 1.848.343
2037-10-25 0 1.080.915 626.446 153.080 1.860.441
2037-11-25 0 1.088.032 630.994 153.581 1.872.608
2037-12-25 0 1.095.190 635.567 154.084 1.884.841
2038-01-25 0 1.102.388 640.167 154.589 1.897.143
2038-02-25 0 1.109.627 644.792 155.095 1.909.513
2038-03-25 0 1.116.906 649.443 155.602 1.921.952
2038-04-25 0 1.124.227 654.121 156.112 1.934.460
2038-05-25 0 1.131.589 658.825 156.623 1.947.037
2038-06-25 0 1.138.993 663.556 157.136 1.959.684
2038-07-25 0 1.146.439 668.313 157.650 1.972.402
2038-08-25 0 1.153.927 673.098 158.166 1.985.190
2038-09-25 0 1.161.457 677.909 158.684 1.998.050
2038-10-25 0 1.169.029 682.748 159.203 2.010.981
2038-11-25 0 1.176.645 687.614 159.725 2.023.983
2038-12-25 0 1.184.303 692.507 160.247 2.037.058
2039-01-25 0 1.192.005 697.429 160.772 2.050.206
2039-02-25 0 1.199.751 702.378 161.298 2.063.427
2039-03-25 0 1.207.540 707.355 161.826 2.076.721
2039-04-25 0 1.215.373 712.360 162.356 2.090.089
2039-05-25 0 1.223.251 717.393 162.888 2.103.532
2039-06-25 0 1.231.173 722.455 163.421 2.117.049
2039-07-25 0 1.239.140 727.546 163.956 2.130.641
2039-08-25 0 1.247.152 732.665 164.493 2.144.309
2039-09-25 0 1.255.209 737.813 165.031 2.158.053
2039-10-25 0 1.263.312 742.990 165.572 2.171.874
2039-11-25 0 1.271.460 748.197 166.114 2.185.771
2039-12-25 0 1.279.655 753.433 166.657 2.199.745
2040-01-25 0 1.287.896 758.699 167.203 2.213.798
2040-02-25 0 1.296.184 763.994 167.750 2.227.928
2040-03-25 0 1.304.518 769.320 168.300 2.242.137
2040-04-25 0 1.312.900 774.675 168.851 2.256.425
2040-05-25 0 1.321.329 780.061 169.403 2.270.793
2040-06-25 0 1.329.805 785.477 169.958 2.285.240
2040-07-25 0 1.338.330 790.924 170.514 2.299.768
2040-08-25 0 1.346.903 796.402 171.072 2.314.377
2040-09-25 0 1.355.524 801.910 171.633 2.329.067
2040-10-25 0 1.364.194 807.450 172.194 2.343.838
2040-11-25 0 1.372.913 813.021 172.758 2.358.692
2040-12-25 0 1.381.681 818.624 173.324 2.373.629
2041-01-25 0 1.390.499 824.258 173.891 2.388.648
2041-02-25 0 1.399.367 829.924 174.460 2.403.751
2041-03-25 0 1.408.285 835.622 175.032 2.418.938
2041-04-25 0 1.417.253 841.353 175.605 2.434.210
2041-05-25 0 1.426.272 847.116 176.179 2.449.567
2041-06-25 0 1.435.342 852.911 176.756 2.465.009
2041-07-25 0 1.444.463 858.739 177.335 2.480.537
2041-08-25 0 1.453.636 864.600 177.915 2.496.152
2041-09-25 0 1.462.861 870.494 178.498 2.511.853
2041-10-25 0 1.472.138 876.422 179.082 2.527.642
2041-11-25 0 1.481.467 882.383 179.668 2.543.518
2041-12-25 0 1.490.849 888.378 180.257 2.559.483
2042-01-25 0 1.500.284 894.406 180.847 2.575.537
2042-02-25 0 1.509.773 900.469 181.439 2.591.681
2042-03-25 0 1.519.315 906.566 182.033 2.607.914
2042-04-25 0 1.528.911 912.698 182.629 2.624.237
2042-05-25 0 1.538.561 918.864 183.227 2.640.652
2042-06-25 0 1.548.266 925.065 183.826 2.657.157
2042-07-25 0 1.558.026 931.301 184.428 2.673.755
2042-08-25 0 1.567.841 937.572 185.032 2.690.445
2042-09-25 0 1.577.711 943.879 185.638 2.707.228
2042-10-25 0 1.587.638 950.222 186.245 2.724.105
2042-11-25 0 1.597.620 956.600 186.855 2.741.075
2042-12-25 0 1.607.659 963.014 187.467 2.758.140
2043-01-25 0 1.617.754 969.465 188.081 2.775.300
2043-02-25 0 1.627.907 975.952 188.696 2.792.556
2043-03-25 0 1.638.117 982.476 189.314 2.809.907
2043-04-25 0 1.648.385 989.037 189.934 2.827.356
2043-05-25 0 1.658.711 995.635 190.556 2.844.901
2043-06-25 0 1.669.095 1.002.270 191.179 2.862.544
2043-07-25 0 1.679.538 1.008.942 191.805 2.880.286
2043-08-25 0 1.690.040 1.015.653 192.433 2.898.126
2043-09-25 0 1.700.601 1.022.401 193.063 2.916.066
2043-10-25 0 1.711.223 1.029.188 193.695 2.934.105
2043-11-25 0 1.721.904 1.036.012 194.329 2.952.245
2043-12-25 0 1.732.645 1.042.876 194.966 2.970.487
2044-01-25 0 1.743.447 1.049.778 195.604 2.988.829
2044-02-25 0 1.754.311 1.056.719 196.244 3.007.274
2044-03-25 0 1.765.236 1.063.700 196.887 3.025.822
2044-04-25 0 1.776.222 1.070.720 197.531 3.044.473
2044-05-25 0 1.787.271 1.077.779 198.178 3.063.228
2044-06-25 0 1.798.382 1.084.879 198.827 3.082.088
2044-07-25 0 1.809.556 1.092.019 199.478 3.101.052
2044-08-25 0 1.820.793 1.099.199 200.131 3.120.122
2044-09-25 0 1.832.094 1.106.419 200.786 3.139.299
2044-10-25 0 1.843.458 1.113.681 201.443 3.158.582
2044-11-25 0 1.854.887 1.120.984 202.103 3.177.973
2044-12-25 0 1.866.381 1.128.327 202.764 3.197.472
2045-01-25 0 1.877.939 1.135.713 203.428 3.217.080
2047-06-25 0 2.243.122 1.369.050 223.653 3.835.825
2047-07-25 0 2.256.810 1.377.796 224.385 3.858.992
2047-08-25 0 2.270.576 1.386.592 225.120 3.882.288
2047-09-25 0 2.284.420 1.395.438 225.857 3.905.715
2047-10-25 0 2.298.342 1.404.334 226.596 3.929.272